PDA

Xem bản đầy đủ : Thông Báo  1. [Thông Báo] Chính Sách Luật Chống Phá Giá Vpoint
  2. [Thông Báo] Thông Tin Phiên Bản Alpha Test Game Server AiDa
  3. [Thông Báo] Thời Gian Các Sự Kiện Trong Game
  4. [Thông Báo] Khai mở Server AIDA Openbeta vào 13h ngày 24/05/2019