PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải 1. [Tổng Kết] Tông Kết Sự Kiện Đua Top TEST Máy Chủ Noria
 2. [Tổng Kết] Sự Kiện Đua Top Reset 3 Ngày.
 3. [Tổng Kết] Sự kiện đua top 7 ngày - NORIA
 4. [Tổng Kết] Vua Nạp Noria ( Quý Tộc )
 5. [Tổng Kết] Đua Top Class Máy Chủ Noria Tháng 11
 6. [Tổng Kết] Sự Kiện Đua Top Tân Thủ Tháng 12
 7. [Tổng Kết] Công Thành Chiến Máy Chủ Noria Tháng 12
 8. [Tổng Kết] Trao Giải Đua Top All Đợt 1 Tháng 12 Cụm Máy Chủ Noria
 9. [Tổng Kết] Đua Top Class Tháng 12 Máy Chủ Noria
 10. [Tổng Kết] Đua Top Tân Thủ Tháng 01/2019
 11. [Tổng Kết] Đua Top All Tháng 1/2019