PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng Dẫn | Kinh Nghiệm Chơi  1. [Hướng dẫn] Sự kiện Golden Monster (Boss Vàng)
  2. [Hướng dẫn] Sự kiện Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle
  3. [Hướng dẫn] Sự Kiện Boss Attack (Binh Đoàn Pháp Sư)
  4. [Hướng dẫn] Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)
  5. [Hướng dẫn] Sự Kiện Tháp Tinh Luyện - Vùng hoang phế Kanturu
  6. [Hướng dẫn] Hướng Dẫn ép kích hoạt tính năng sốckét !
  7. [Hướng dẫn] Sự kiện Quảng Trường Quỷ - Devil Square
  8. [Hướng dẫn] Đăng kí và tham gia Công Thành Chiến
  9. [Hướng dẫn] Cách nhận GiftCode : Tân Thủ - Nạp thẻ đầu wing 2.5