PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng Dẫn | Kinh Nghiệm Chơi 1. [Hướng dẫn] Sự kiện Golden Monster (Boss Vàng)
 2. [Hướng dẫn] Sự kiện Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle
 3. [Hướng dẫn] Sự Kiện Boss Attack (Binh Đoàn Pháp Sư)
 4. [Hướng dẫn] Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)
 5. [Hướng dẫn] Tham gia Binh đoàn Người tuyết (Santa Event)
 6. [Hướng dẫn] Sự Kiện Tháp Tinh Luyện - Vùng hoang phế Kanturu
 7. [Hướng dẫn] Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Ngọc + Summer Event
 8. [Hướng dẫn] Hướng Dẫn ép kích hoạt tính năng sốckét !
 9. [Hướng dẫn] Mẹo nhỏ giúp bạn phòng tránh mất tài khoản !
 10. [Hướng dẫn] Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)
 11. [Hướng dẫn] Hướng dẫn auto nhặt đồ + font chữ cài đặt auto trong game !
 12. [Hướng dẫn] Sự Kiện Binh Đoàn Phù Thủy
 13. [Hướng dẫn] Sự kiện Quảng Trường Quỷ - Devil Square
 14. [Hướng dẫn] Sự Kiện Summer Event - Binh Đoàn Quỷ
 15. [Hướng dẫn] Đăng kí và tham gia Công Thành Chiến
 16. [Hướng dẫn] Hướng dẫn sử dụng chức năng tự động đánh ( Auto ingame )
 17. [Hướng dẫn] Phân Cấp độ các SET đồ, Vũ khí toàn bộ chủng tộc !