Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Mu Hà Nội chính thức nói lời chia tay!
BQT quyết định sát nhập Mu Hà Nội sang Mu Thế Giới. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Mu Thế Giới tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Mu Hà Nội sang Mu Thế Giới.
Thời gian chuyển Server : 15h 16/08/2019 - 24h 20/08/2019
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Mu Thế Giới : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Mu Thế Giới
Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 10 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Mu Thế Giới trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Mu Thế Giới không nhất thiết trùng với Mu Hà Nội . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Mu Hà Nội sẽ được thay thế sang Mu Thế Giới .

Link chuyển server : http://id.muhn.vn/chuyensv
Hướng dẫn : https://www.facebook.com/muonlinehan...56549217885752