Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 1 Bộ Ring Pen + 2 opition tự chọn + 11 + 28 op
( hoặc 2 viên ngọc Exl )


Ringo 1 20 Grand Master 27/07 15:04:22

TieuAnh 1 10 Blade Master 27/07 11:00:53

CaiGiVay 1 10 Hight Elf 27/07 04:25:18

LinhChuot 1 10 Lord Emperor 01/01 08:00:00

HRCuaPhat 1 10 Dimension Master 27/07 21:05:14

EMPTY 1 10 Duel Master 27/07 06:03:03

ThaoNhi2k 1 10 First Master 27/07 19:07:08
INBOX ADMIN ĐỂ NHẬN GIẢI - HẠN CUỐI NGÀY 18-08-2019 . QUÁ HẠN COI NHƯ HỦY GIẢI