Thân !
Do sự cố trên Datacenter lên hệ thống bị gián đoạn . BQT sẽ tiến hành bào trì từ 8h-10h hôm nay . Có thể sẽ mở sớm hơn . Vậy mong anh em thông cảm