Chào anh chị em.

Do nhà cung cấp web bị lỗi dẫn tới lỗi giới hạn reset vì thế sẽ lùi đua top tân thủ tháng 1.

Khi nào mở lại sẽ thông báo.

Xin lỗi anh em vì sự cố trên.BQT MU HN
THÔNG BAO!