Chào Anh Em.

Do Nhà Cung Cấp Vweb bị Lỗi API dẫn tới game MUHN cũng bị lỗi giới hạn reset theo.
Vì thế ngày 15/1 anh em không thể reset được.
Anh em nghỉ ngơi ngày 16/1 quay lại reset tiếp nhé.

BQT Xin Lỗi vì sự bất tiện trên.


BQT MUHN
XIN THÔNG BÁO!