🔶 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 : Nạp Thẻ Đầu Từ 50k - Nhận Wing 2.5 HSD 3 Ngày

🔰 𝐓𝐢𝐦𝐞 :
• Từ 0h ngày 19/10
🔰 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 :
• Tất cả máy chủ.
🔰 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭 :
• Bất cứ ai nạp thẻ mệnh giá từ 50k trở lên sẽ được 1 Code Nạp Thẻ
• Phần thưởng : Wing 2.5 Luck - Op - 11 Theo Class - HSD 3 Ngày
• Code có trong phần Quản lý tài khoản - Code - Lịch Sử GiftCode

💖 Site : http://muhn.vn
Thời Gian AlphaTest : 13:00 - 17/10/2019.
Thời Gian OpenBeta : 13:00 - 19/10/2019.

🦋 Thông tin máy chủ Noria:
🔶 𝐀𝐔𝐓𝐎-𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓: Tự động reset khi đủ cấp độ.
🔶 𝐊𝐄𝐄𝐏-𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓: Giữ nguyên point đã cộng.
🔶 𝐎𝐅𝐅-𝐀𝐓𝐓𝐀𝐂𝐊: Vừa offline vừa luyện cấp độ.

🧲 Mẹo nhỏ chơi game :
🎮 BQT ko tham gia game, ko can thiệp vào game.
🎮 NPC ko thể chat riêng, hay pm mật cho người chơi.
🎮 Cẩn thận tình trạng giả dạng GM lừa đảo.