Bán acc DK rs 246 lần , set rồng xanh 4 món 5 % ,1 món 4%, 2 kiếm rồng +9, 1 chùy thần +9
còn 15 b , nhiều ngọc chao + crea, đồ ex linh tinh
*tất cả : 400 atm hoặc thẻ cào 500 mobi
**đừng hỏi lý do vì sao bán**
SDT +zalo : 0907 36 2508