Như Tiêu đề bán acc DK max rs + sét rd luck 5% 3% gc, sét đồng luck 5% 3% gc, w2 dk luck +9, DQN + 13, chùy 10% +8, khuyến mại 3 món hyon Giá : 1m ATM
Acc RF max + sét vegar thần +9 3% GST + NDBH luck 10% + 11 = 500k ATM
Mọi thông tin liên hệ SDT : 0336207666 Tuấn 27t? tks cả nhà