Chào toàn thể anh em !


  • Như vậy Sự kiện Đua Top Class tháng 1 máy chủ Noria đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi này.


DW Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 TayDocpk... 0 302 400 Grand Master 29/01 00:14:20
2 ViTaMinb6... 0 302 400 Grand Master 29/01 00:17:54


DK Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 conansex... 0 302 400 Blade Master 29/01 00:16:40
2 LaoTuong9X... 0 302 400 Blade Master 29/01 01:00:14

ELF Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 CaiGiVay 0 302 400 Hight Elf 29/01 00:13:32
2 zMyLovez... 0 302 400 Hight Elf 29/01 00:18:20

MG Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 bochaphet... 0 302 400 Duel Master 29/01 00:25:34
2 ANHDUY... 0 302 400 Duel Master 29/01 00:33:36

DL Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 Miha 0 302 400 Lord Emperor 29/01 08:03:50
2 zKHOA... 0 302 397 Lord Emperor 29/01 18:03:57

SM Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 OVERGAME 0 302 400 Dimension Master 29/01 00:18:28
2 TuHao... 0 302 375 Dimension Master 29/01 00:22:04

RF Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật RS Cuối Lúc
1 MrCHINH... 0 302 400 First Master 29/01 00:33:57
2 TOPONENORI 0 302 400 First Master 29/01 00:53:07

Giải thưởng sẽ được trao trong vòng 48h kể từ khi có topic tổng kết này.

Các bạn pm facebook cho BQT để nhận giải

BQT MU Hà Nội
Xin Thông Báo!