1 YUGI 0 240 400 Grand Master 25/10 00:34:35
2 ahaha 0 240 400 Dimension Master 25/10 00:35:52
3 KiemRong 0 240 400 Blade Master 25/10 00:51:05
4 Bicgmom 0 240 400 Hight Elf 25/10 00:54:10
5 Luxury 0 240 400 Dimension Master 25/10 00:58:06

TOP
Phần thưởng
1 1 Vũ Khí Rồng Luck + 11 + 2 op tự chọn
2 1 Vũ Khí Rồng Luck + 2 Op tự chọn
3 1 Vũ Khí Rồng Luck + 9 + 1 Op Tự Chọn
4 - 5 1 Vũ Khí Rồng Luck + 1 Op Tự Chọn
Những AE có tên ở bên trên vui lòng ib BQT để nhận giải thưởng từ 10h ngày 26/10 đến hết ngày 1/11. Nếu quá thời gian trên k ib nhận giải coi như huỷ.
Trân Trọng... !