Thời gian diễn ra

Bắt đầu : 0h ngày 13-11-2019
Kết thúc : 24h ngày 13-12-2019

Drop tại kanturucore sv 1, 2

Nội dung hoạt động:

Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động, khi Trian các bạn có cơ hội nhặt được Hoa Mai Vàng, Hoa Mai Đỏ, Hoa Mai Trắng,

- Nếu CÀNH HOA bạn đạt số HOA nhất định , bạn cần cất cành hoa đó đi , để ghép cành mới, Nếu bạn vẫn giữ trong túi đồ của nhân vật. Hoa sẽ được ghép vào cành đang có.
- CÀNH > 15 BÔNG VẪN CHỈ COI LÀ 15 BÔNG , > 40 BÔNG VẪN TÍNH NHƯ 40 BÔNG
- BẠN DÙNG CÀNH 30 BÔNG HOA TRẮNG VÀ 30 BÔNG HOA ĐỎ ĐỔI VẪN CHỈ NHẬN ĐƯỢC 10 NGỌC TÂM LINH ( NHƯ 15 BÔNG)
Tên vật phẩm Cách Nhận Hình Ảnh Ghi chú
Hoa Mai Trắng Train Quái Tỉ lệ Drop Cao
Hoa Mai Đỏ Train Quái Tỉ lệ Drop Trung Bình
Hoa Mai Vàng Train Quái Tỉ lệ Drop ThấpCông Thức Đổi Thưởng:
- Sau khi có đủ nguyên liệu các bạn tìm gặp NPC Trade Mix tại Sub 1 Lorencia tọa độ (
134, 133) giao dịch và đổi vật phẩm Sau.

Loại Đổi Thưởng Item Yêu Cầu Tìm NPC Trade Mix - Sub 1 Phần Thưởng
Loại 1 15 Hoa Trắng + 15 Hoa Đỏ Tọa độ (123, 114) 10 Ngọc Tâm Linh
Loại 2 15 Hoa Trắng+15 Hoa Vàng Tọa độ (123, 114) 10 Ngọc Ước Nguyện
Loại 3 15 Hoa Đỏ + 15 Hoa Vàng Tọa độ (123, 114) 1 Ngọc Tăng Dòng Exl
Loại 4 40 Hoa Trắng+40 Hoa Đỏ
+40 Hoa Vàng
Tọa độ (123, 114) 1 Nguyên Liệu 2,5
(Xoay Wing 2,5)


Anh em coppy 2 mã sau vào auto là nó nhặt toàn bộ vật phẩm event nhé.

Xu n

Hoa Mai