• Chào anh em.

  • Để tạo điều kiện cho anh em đổi đồ 380 sang đồ socket
  • BQT sẽ tiến hành đồi cho anh em từ đồ 380, đồ socket tưng ứng  Thời gian :
  • Bắt đầu từ 0h
  Cụ thể như sau.


  Tên Đồ Giá Gcoin
  VK 380 Từ +0 đến + 13 300k 1 món 5 lỗ socket
  VK 380 + 14 và + 15 400K 1 món 5 lỗ socket
  Đồ 380 Từ 0 đến 13 100k/1 món 3 lỗ socket
  Đồ 380 Từ 14 đến 15 200k /1 món 3 lỗ socket
 • Khi đổi sang đồ socket anh em được giữ nguyên
 • Doi theo class