1. Thời gian diễn ra sự kiện:
- Giờ bắt đầu: 3h00 - 9h00 - 15h00 21h00 hàng ngày
- Thời gian: 5 phút


2. Địa điểm bản đồ:
- Devias 2: 69,25
- Devias 3: 228,185
- Devias 4: 90,162
- Raklion: 178, 1853. Nhiệm vụ:
Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Người Tuyết

4. Vật phẩm rớt:
Vé Santa, item các loại khi đánh quái