Chào các bạn.


Có thể nhiều anh em đã biết, và cũng nhiều anh em chưa biết.

Mu Hà Nội ta có nhóm giao dịch mua bán cũng như là thảo luận hỗ trợ nhau trong game.

này bên mình thông báo lại lần nữa cho anh em ai chưa tham gia thì vào nhóm Nhóm Mu Online Hà Nội 2003
tại đây Click và Nhóm

Anh em vào nhóm được lợi ích là khi có ai bán đồ hoặc đưa ra vấn đề thảo luận nó sẽ hiện lên thông báo ở facebook của anh em.

Chúc anh em chơi game vui vẻ.