Chào Các Bạn.  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ Noria trong vòng 15 Phút để khắc phục 1 số lỗi nhỏ trong hệ thống.

  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.Thời Gian:  • Từ 12h00 tới 12h15 Ngày 27/10.BQT MU HÀ NỘI
XIN THÔNG BÁO!