Thân
TOP lúc 0h00 29/10/2018
# Nhân vật Relife Reset Lớp nhân vật RS Cuối
1 RFChuan 0 26 First Master 28/10 00:10:09
2 RFheNiKeN 0 26 First Master 28/10 00:10:11
3 BaeBae 0 26 Hight Elf 28/10 00:10:13
4 Sexsylaydy 0 26 Dimension Master 28/10 00:10:40
5 RFKimVu 0 26 First Master 28/10 00:10:42


  • Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp vào tài khoản của các bạn trước 23h Ngày 29.10.2018 . Chân thành và chúc mừng các bạn
  • update 15h : Đã trao thưởng cho toàn bộ các nhân vật đạt giải

Phần Thưởng:

Top
Phần Thưởng
Số Lượng
1 200.000 Vpoin 01
2 150.000 Vpoin 01
3 100.000 Vpoin 01
4 - 5 50.000 Vpoin 01