Chào các bạn,

Vì có chút trục chặc vì thế BQT sẽ mở reset vào 12h trưa ngày 06/12/2018

BQT xin lỗi vì sự bất tiện trê.

BQT MU HN
XIN THÔNG BÁO!