Phân Bố Sự Kiện

Tên Sự Kiện
Server
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng
Boss Hoàng Kim
3,4,5 2 tiếng 1 lần giờ chẵn Box 1-2-3-4-5
(Map Lorencia tập chung đủ các Boss )
Hàng ngày
Boss Kundun 3,4,5 Hồi sinh sau 12h Item cao cấp Hàng ngày
Rakion 3,4 11h50 - 21h50 Item cao cấp Hàng ngày
SkyEvent 3,4,5 09h10 - 21h10 Item cao cấp Hàng Ngày
Tháp Tinh Luyện 3 Qua 12h đêm sẻ mở cửa lại Item cao cấp Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu Tất Cả 2h 1 chuyến bắt đầu từ 01h00 Ngọc - Item Thần Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ
Devil
Tất Cả 2h 1 lần từ 00h00 EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lâu Đài Máu
Blood
Tất Cả 2h 1 lần từ 00h30p EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Summer Event 2,3,4,5 10hh50 - 22h50 Ngọc Lorencia
(200.134)
Thỏ Trắng Event 2,3,4,5 11h50 - 21h50 Ngọc Lorencia
(200.134)
Binh đoàn phù thủy trắng Tất Cả 8h10 - 10h10
13h10 - 15h10
19h10 - 21h10
Ngọc Lorencia - Noria - Devias
Rồng Đỏ Tất Cả 8h30
15h30
21h30
Ngọc Lorencia - Noria - Devias
Happy Hour Event Tất cả 0h30-6h30-12h30-18h30 Exp x2 Hàng ngàyBlood 8 Sv 4,5 có kundun. ( 2 tiếng 1 chuyến )