Chào các bạn !
sau đây BQT xin được chúc mừng LM đã win Công Thành Chiến Tháng 12/2018 tại Máy Chủ như sau :

► Phần Thưởng :Máy Chủ Liên Minh Win Tên Chủ Guild Liên Minh Phần thưởng

Noria ThienDe AnhQuyHD
300B+300S
Giải thưởng sẽ trao cho Chủ Guild vào ngày hôm sau. Chủ guild có trách nhiệm chia cho anh em tron guild. hoặc làm giải thưởng tổ chức event cho guild của mình

BQT MUHN
XIN THÔNG BÁO!