1 KiemRong 0 180 400 Blade Master 22/10 00:34:17
2 KhoaiAnhTo 0 180 400 Grand Master 22/10 00:34:51
3 LeTai 0 180 400 Blade Master 22/10 00:37:40TOP
Phần thưởng
1 01 Pendan + 3 dòng tùy chọn hoặc 1 Vũ Khí Rồng Luck + 15 + 1 op tự chọn
2 01 Pendan + 3 dòng tùy chọn hoặc 1 Vũ Khí Rồng Luck +14 + 1 Op tự chọn
3 01 Pendan + 3 dòng tùy chọn hoặc 1 Vũ Khí Rồng Luck + 11 + 1 Op Tự Chọn

AE đạt top ib adm nhận thưởng từ 9h ngày 23/10. Hết ngày 28/10 không ib nhận giải thì giải thưởng coi như huỷ.
Trân Trọng ... !