Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ Noria trong vòng 15p  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:


  • Từ 17h00 tới17h15 Ngày 17/12/2018.


Nội Dung Bảo Trì


  • Cho rơi đồ 380 thường tại BC8 và CC7
  • Cho rơi Nguyên Liệu Ép Wing 2,5 tại Event Nhện, Kundun


BQT MU HÀ NỘI
XIN THÔNG BÁO!