Chào Các Bạn.

Sau khi được các bạn khiếu lại BQT đã tiễn hành check và kiểm tra.

2 Nhân Vật zNgoKhaNhi vs zTRUMP đã sử dụng hack agi.

BQT đã tiến hành Block 2 nhân vật này vĩnh viễn. đây là 1 bài học cho mọi người vì hành vi sự dụng hack.


Thời gian tới BQT sẽ liên lạc với bên cung cấp antihack yêu cầu nâng cấp.

BQT MU Hà Nội
Xin thông báo!