TOP Tất cả
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 VyVy 0 80 400 Dimension Master 22/07 00:42:31
2 DarkHour 0 80 400 Dimension Master 22/07 00:44:57
3 Dimotor 0 80 400 Grand Master 22/07 00:45:35


Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 01 Pendan + 3 dòng tùy chọn hoặc 1 Vũ Khí Rồng Luck + 15 + 1 op tự chọn
2 01 Pendan + 3 dòng tùy chọn hoặc 1 Vũ Khí Rồng Luck +14 + 1 Op tự chọn
3 01 Pendan + 3 dòng tùy chọn hoặc 1 Vũ Khí Rồng Luck + 11 + 1 Op Tự Chọn


Anh em vui lòng inbox fanpage hoặc đăng ký bên dưới nhận thưởng nhé . Hạn cuối ngày 25.07 qua ngày này coi như hủy nhận thưởng