1 hiepgiet 3000000
2 nemotihon 1100000
3 TieuPhong 1100000

Những AE có tên trong top vui lòng liên hệ với BQT để nhận phần thưởng trước ngày 4/11.
Trân trọng ..!