Để phục vụ tốt hơn anh em BQT tiến hành bảo trì máy chủ từ 10h ngày 26.07.2019 . Thời gian dự kiến khoảng 30 phút . Vậy BQT xin thông báo để anh em biết . Xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ