Máy chủ webshop Noria
OPEN 13:00 ngày 19/10/2019
Antihack : VietGuard chống hack hoàn hảoKhởi tặng: 18.000 Point + 400 Level +100 lần rs + 200.000.000 Zen khi khởi tạo nhân vậtPhân Bố Sự Kiện

Tên Sự Kiện
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng
Boss Hoàng Kim
2 tiếng 1 lần giờ chẵn Box 1-2-3-4-5
(Map Lorencia tập chung đủ các Boss )
Hàng ngày
Boss Kundun Hồi sinh sau 12h Item cao cấp Hàng ngày
Rakion 11h50 - 21h50 Item cao cấp Hàng ngày
SkyEvent 09h10 - 21h10 Item cao cấp Hàng Ngày
Tháp Tinh Luyện Qua 12h đêm sẻ mở cửa lại Item cao cấp Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 2h 1 chuyến bắt đầu từ 01h00 Ngọc - Item Thần Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ
Devil
2h 1 lần từ 00h00 EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lâu Đài Máu
Blood
2h 1 lần từ 00h30p EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Summer Event 10hh50 - 22h50 Ngọc Lorencia
(200.134)
Thỏ Trắng Event 11h50 - 21h50 Ngọc Lorencia
(200.134)
Binh đoàn phù thủy trắng 8h10 - 10h10
13h10 - 15h10
19h10 - 21h10
Ngọc Lorencia - Noria - Devias
Rồng Đỏ 8h30
15h30
21h30
Ngọc Lorencia - Noria - Devias
Happy Hour Event 0h30-6h30-12h30-18h30 Exp x2 Hàng ngày

Tỉ lệ ép đồ
Wing 2.5 30%
Wing 3 15%
Wing SS8 5%
9->10 70%
10->11 60%
11->12 50%
12->13 50%
13->14 40%
14->15 20%
Vũ Khí Rồng 2 5%

1