1 November 0 180 400 Grand Master 27/07 00:39:32
2 VipLauXanh 0 180 400 Dimension Master 27/07 00:42:29
3 kuzo 0 180 400 First Master 27/07 01:02:13
4 Zero 0 180 400 First Master 27/07 01:10:37
5 TrumGM 0 180 400 Blade Master 27/07 01:15:50

Các bác inbox fanpage để nhận giải nhé .Hạn cuối ngày 31.07 - Quá hạn coi như hủy giải