4.Quý Tộc AiDa( Top Nạp Thẻ )

►►►► Nạp 1tr trở lên là chắc chắn có giải ►►►►

Thời gian:  • Bắt đầu từ: 13:00 ngày 20/07/2019 đến hết ngày 30/07/2019


Phần Thưởng:STTNạp Tổng
1 Triệu - 2 Triệu
(>1tr )
----
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5Nạp Tổng
2 Triệu - 3 Triệu
(>2tr )
----
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5

Nạp Tổng
3 Triệu - 5 Triệu
(>3tr)
----
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5

Nạp Tổng
5 Triệu - Trở Đi
(>5tr)
----
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5
1 Wing 2.5 luck + 15
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh thường
hoặc
Wing 2.5 luck+15
01 vũ khí 380 +15 3 op
01 sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 15
01VK 380 + 15 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 15 1 Option
5 Item 380 + 15 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng KIm
W 3 luck + 15 1 Option
6 Item 380 + 15 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng KIm
2 Wing 2.5 luck + 14
1 Bộ Ring pen 3 Option 14
1 Sói tinh thường
hoặc
Wing 2.5 luck+14
01 vũ khí 380 +14 3 op
01 sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 14
01VK 380 + 14 3 Option
Bộ Ring pen 3 Option 14
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 14 1 Option
5 Item 380 + 14 2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
W 3 luck + 14 1 Option
5 Item 380 + 14 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
3 Wing 2.5 Luck + 13
1 Bộ Ring pen 3 Option 13
1 Sói tinh thường
hoặc
Wing 2.5 luck+13
01 vũ khí 380 +13 3 op
01 sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 13
01VK + 13 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 13
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 13 1 Option
5 Item 380 + 13 3 Option
Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
W 3 luck + 13 1 Option
5 Item 380 + 13 3 Option
Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
4 Wing 2.5 Luck + 12
1 Bộ Ring pen 3 Option 12
1 Sói tinh thường
hoặc
Wing 2.5 luck+12
01 vũ khí 380 +12 3 op
01 sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 12
01VK + 12 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 12
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 12 1 Option
5 Item 380 + 12 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
W 3 luck + 12 1 Option
5 Item 380 + 12 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
5 Wing 2.5 Luck + 11
1 Bộ Ring pen 3 Option 11
1 Sói tinh thường
hoặc
Wing 2.5 luck+11
01 vũ khí 380 +11 3 op
01 sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 11
01VK + 11 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 11
1 Sói tinh PT or TC


W 2.5 luck + 11 1 Option
5 Item 380 + 11 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
W3 luck + 11 1 Option
5 Item 380 + 11 3 Option
1 Bộ Ring pen 3 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
Top 6 trở đi Nhận Giải Top 5 Nhận Giải Top 5 Nhận Giải Top 5 Nhận Giải Top 5