Luật Bán Vpoint
Tỷ Lệ Giá Card
100.000 60.000
Điều 1 Bán không thấp hơn giá đưa ra sẻ bịch tịch thu không báo trước
Điều 2 Không rao buôn bán giỡn với số Vpoint không có sẻ tìm ra IP block acc chính
Điều 3 Tạo tài khoản nhỏ rao bán bị tố cáo,BQT sẻ tìm ra IP block acc chính
Điều 4 Không nói chơi , không rao đùa , không bỡn cợt . Sẻ tịch thu hết tất cả số VP được rao bán
Điều 5 Lấy ID nhỏ rao bán,BQT sẻ điều tra IP nên vui lòng sống chuẩn
Điều 6 Nếu người bán V.point phá giá lần đầu sẻ bị tịch thu 30% giá trị được rao bán
Điều 7 Nếu người chơi vi phạm lần thứ 2 sẻ bị tịch thu 50% giá trị được rao bán
Điều 8 Nếu người chơi vi phạm lần thứ 3 BQT sẻ tịch thu 100% giá trị được rao bán
Điều 9 Người chơi cố tính chống đối , phá hoại , nói lời không hay thì sẻ block ổ cứng