1 TrungCon 5300000 đã trao
2 TieuAnh 5050000 đã trao
3 QuiTu 5020000 đã trao
4 November 3069999 đã trao
5 BachThu 3050000 đã trao
6 DarkHour 3020000 đã trao
7 Dimotor 2100000 đã trao
8 190994 1165000 đã trao
9 bibi 1100000 đã trao
10 oneshot 1000000 đã trao
11 chjm 1000000 đã trao

anh em inbox fanpage để nhận quà nhé