Sói Hoàng Kim
Top1 AlphaTest Nhận Sói Hoàng Kim
(hoặc 100.000 Gcoin )
13h ngày 17/10 đến hết 22h ngày 18/10

2,3,4 AlphaTest 50.000 Gcoin 13h ngày 17/10 đến hết 22h ngày 18/10