November 0 400 Grand Master 27/07 00:39:32

DarkHour 0 400 Dimension Master 27/07 03:44:40

TieuAnh 0 400 Blade Master 27/07 11:00:53
( đã trao )

Linhkute 0 400 First Master 27/07 05:32:31
( đã trao )

CaiGiVay 0 400 Hight Elf 27/07 04:25:18
( đã trao )

DaiCaThanh 0 400 Lord Emperor 01/01 08:00:00

MaGic 0 400 Duel Master 27/07 09:49:00


Nhận thưởng theo chùng tộc , anh em inbox fanpage để nhận thưởng nhé . hạn cuối ngày 10-08-2019 . Quá hạn coi như hủy bỏ

TOP
Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 Sét Cấp 6 Luck + 2 opition tự chọn
( Quần , áo , mũ , chân , thay -> 5 món )